Dnia 11 grudnia 2013 r. zakończył się nabór na stanowisko kierownicze urzędnicze - głównego księgowego w Publicznym Przedszkolu w Wojcieszycach z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach. Wymagania niezbędne, umożliwiające przystąpienie osoby do konkursu spełniła Pani Wioletta Prokopowicz.

Dyrektor
Publicznego Przedszkola w Wojcieszycach
z Oddziałem Zamiejscowym w Różankach