PRZED ŚNIADANIEM –OD GODZINY 6:30 DO GODZINY  8:00

  1. Schodzenie się dzieci.
  2. Zabawy indywidualne, planowane i sytuacyjne.
  3. W miarę zaistniałych potrzeb, kontakty indywidualne z rodzicami.
  4. Dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz dzieci zdolnych.

Czytaj więcej...