PRZED ŚNIADANIEM –OD GODZINY 6:30 DO GODZINY  8:00

 1. Schodzenie się dzieci.
 2. Zabawy indywidualne, planowane i sytuacyjne.
 3. W miarę zaistniałych potrzeb, kontakty indywidualne z rodzicami.
 4. Dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi oraz dzieci zdolnych.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ – OD GODZINY 8:00 DO GODZINY 13:00

 • 8:00 – 8:30 Czynności porządkowe po zabawie. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe. Przygotowanie do śniadania. Nauka oraz doskonalenie czynności samoobsługowych                      i higienicznych. CZ.N
 • 8:30 – 9:00 Śniadanie. Nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku. Mycie zębów. CZ.N
 • 9:00 – 10:00 Realizacja zajęć edukacyjnych w różnych obszarach aktywności dziecka, dostosowane do możliwości dziecka. ZAJ
 • 10:00 – 10:30 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela . ZAB
 • 10:30 – 11:30 Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki obserwacja przyrody. O.S
 • 11:30 – 11:45 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu.  CZ.N
 • 11:45 – 12:30 Obiad. Odpoczynek  - zabawy wyciszające przy muzyce, techniki relaksacyjne i wizualizacyjne. Słuchanie czytanych przez nauczyciela tekstów literackich. CZ.N
 • 12:30 – 13:00 Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela ZAB

 

 WSPÓLNE I INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI – OD GODZINY 13:00 DO GODZINY 15:30 WOJCIESZYCE 16:00 RÓŻANKI

 1. Zabawy dowolne i zorganizowane.
 2. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.
 3. Zajęcia dodatkowe.
 4. Kontakty indywidualne z rodzicami, w miarę zaistniałych potrzeb.
 5. Pobyt na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym.
 6. Rozchodzenie się dzieci.

  

CZ.N – 2/5 czasu(2 godz) – czas dowolnie zorganizowany przez nauczyciela, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne itp.

ZAJ – 1/5 czasu(1 godz) – zajęcia dydaktyczne

ZAB – 1/5 czasu (1 godz) – zabawa dzieci

O.S – 1/5 czasu (1 godz) – ogród przedszkolny, spacery, wycieczki