1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie), na nich też spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur w sali zabaw.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w związku z czym rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. Z uwagi na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zabaw, niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki.

Czytaj więcej...

 1. Przedszkole jest czynne: w Wojcieszycach od 6.30 do 15.30 , w Różankach od 6.30 do 16.00 .
 2. W godzinach od 8.00 do 13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 3. W celu umożliwienia pełnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wszyscy rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci do godziny 8.00 i do odbierania nie prędzej niż o godzinie 13.00 .
 4. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola, powinno do niego regularnie uczęszczać.

Czytaj więcej...

 Nauczyciel odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo dzieci, zapobiega wypadkom, stosuje się do n/w punktów:

 1. Zabrania się pozostawiania dzieci bez opieki nawet na chwilę.
 2. Sprawdzanie stanu zabawek i pomocy w sali.
 3. Przestrzeganie zakazu samowolnego oddalania się od grupy.
  4. Przestrzeganie dzieci przed zabawą znalezionymi przedmiotami.

Czytaj więcej...