STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W WOJCIESZYCACH Z ODDZIAŁEM ZAMIEJSCOWYM W RÓŻANKACH